Warme en zeer geslaagde collecteweek in Vlaardingen

Teamleden van Roparunteam Fighters Against Cancer kunnen terug kijken op een zeer geslaagde, warme collecteweek in de gemeente Vlaardingen. Dinsdag en woensdag werd de Holy bezocht, een dag later waren de teamleden te vinden in de VOP en de Indische Buurt en vrijdag werd de wijk Ambacht bezocht. Na deze vier avonden waren de collectebussen zodanig gevuld dat er werd begonnen met een telling. De tussenstand stond toen op €1606,10. Op de laatste dag, zaterdag 21 april, werd er gecollecteerd op het Liesveld. Daar mochten teamleden €411,90 in ontvangst nemen van het winkelend publiek waardoor de eindstand op het fantastische bedrag van €2018,00 kwam.

Met het geld worden doelen ondersteund waarmee kankerpatiënten ‘leven kunnen toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.